• Belangrijke aandachtspunten:
  • Lichaamstaal: non-verbale uitstraling, expressie, houding, ontspanning, contact maken, oogcontact, gebaren, goede luisterhouding.
  • Stemgebruik: expressie, dynamiek, stem richten, klankvolheid van de stem, ademtechniek.
  • Spreektechniek: articulatie, intonatie, spreektempo, volumewisselingen, rust, pauzes, relatie houding en spreektechniek.
  • De helderheid van de boodschap: de opbouw/inhoud van de presentatie t.a.v. opening, kern en afronding.

De training ‘Presenteren & Stem’ wordt verzorgd door deskundige trainers en is geschikt voor beroepssprekers die actief zijn in zorg, onderwijs, politiek en bedrijfsleven.  De cursus omvat 20 uren, verdeeld over 2,5 dag. Deze dagen zijn verspreid in een periode van ca. 6 weken, waarin de cursist het geleerde in de praktijk brengt.