Als docent ben je een beroepsspreker van wie voortdurend goede communicatie- en presentatievaardigheden verwacht worden. Geen eenvoudige zaak zoals blijkt uit de vele stemklachten en burn-outs bij onderwijsmensen. Er worden hoge eisen gesteld aan authenticiteit, expressiviteit en stemgebruik bij kennisoverdracht en begeleiding. Op basis van onze eigen ervaring in het onderwijs zetten wij in op het inspireren van jezelf en van de student. We verzorgen ook trainingen voor beginnende docenten en mentoren! 

  1. wil jij met meer zelfvertrouwen spreken?
  2. wil jij de inhoud van jouw verhaal laten doordringen?
  3. wil jij boeiender en inspirerender vertellen?
  4. wil jij na een paar uur praten niet uitgeput zijn?
  5. wil jij dat je stemklachten afnemen?
  6. wil je beter verstaanbaar zijn?
  7. wil jij je lichaamstaal beter leren gebruiken?

We werken met kleine groepen, maar ook individueel. Ga samen met ons aan de slag en verbeter je presentatie, je communicatie, je spraak – en stemgebruik en lichaamstaal.

Categories:

Tags:

Comments are closed